Trình tự thực hiện:

– Thương nhân kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu gửi hồ sơ về Phòng Công Thương (Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp quận, huyện nơi thương nhân đề nghị mở địa điểm kinh doanh;

– Phòng Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.

– Phòng Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ thương nhân và các điều kiện cần thiết.

– Nếu hồ sơ và các điều kiện đáp ứng theo yêu cầu, Phòng Công Thương sẽ quyết định cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Cách thức thực hiện:

– Qua bưu điện

– Nộp trực tiếp tại Phòng Công Thương nơi thương nhân đề nghị mở địa điểm kinh doanh bán rượu.

Hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (theo mẫu);

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận mã số thuế;

– Phương án kinh doanh;

– Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu;

– Hồ sơ địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết:

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công Thương cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương cấp huyện

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

Mẫu đơn

Advertisements